Tehnička priprema

Saznajte kako da pripremite fajlove da bismo ih uspešno odštampali. Ukoliko niste sigurni kako da pripremite vaš materijal za štampu, ZEVS Print može izvršiti kompletnu pripremu ili doraditi postojeći fajl. Kontaktirajte nas za više informacija.

Lasersko graviranje

Pripremu dostaviti kao CDR fajl (CorelDRAW do verzije X4) tako da je vaš logotip, znak ili naziv pripremljen kao jedan objekat.

Tampon i sito štampa; blindruk (suvi žig)

Pripremu dostaviti u vektorskom obliku kao CDR fajl (CorelDRAW do verzije X4) ili kao AI fajl (do verzije CS2), tako da bude isključena kompresija.

Plotovanje

Pripremu dostaviti kao fotografiju sa CMYK bojama, rezolucije bar 4 megapiksela. Ukoliko je potrebno nakon štampe obaviti i opsecanje, neophodno je da fajl bude u formatu koji je moguće importovati u CorelDRAW X4.